Tävlingshelgens program

TORSDAG Händelse Plats
13:00-19:00 Förutlämning nummerlappar
Sportringen Birsta
FREDAG Händelse Plats
16:30 Sekretariatet öppnar
Nummerlappsutdelning
Arena Brattberget
17.30-17.40 Start Havstrailen 1 km Arena Brattberget
18.00-18.10 Start Havstrailen 4 km Arena Brattberget
LÖRDAG Händelse Plats
07.45 Buss Sundsvall-Lörudden
Via Kvissleby/Njurundabommen/Norrvikssand
Arena Lörudden
08.30 Sekretariatet öppnar
Nummerlappsutdelning
Arena Lörudden
09.00 Buss Lörudden-Norrvikssand
Till start 21 km
Arena Lörudden
09.20 Buss Lörudden-Norrvikssand
Till start 21 km
Arena Lörudden
10.00 Start Sundsvall Trail 10 km Arena Lörudden
10.00 Start Sundsvall Trail 21 km Norrvikssand
10.15 Buss Sundsvall-Lörudden
Via Kvissleby/Njurundabommen/Norrvikssand
Arena Lörudden
11.30 Start Sundsvall Trail 600 m Arena Lörudden
11.35 Start Sundsvall Trail 1.5 km Arena Lörudden
11.40 Start Sundsvall Trail 3 km Arena Lörudden
11.45 Start Sundsvall Trail 5 km Arena Lörudden
12.00 Buss Lörudden-Norrvikssand
Till start 21 km
Arena Lörudden
12.20 Buss Lörudden-Norrvikssand
Till start 21 km
Arena Lörudden
12.40 Buss Lörudden-Sundsvall
Via Norrvikssand/Njurundabommen/Kvissleby
Arena Lörudden
13.00 Start Sundsvall Trail 10 km Arena Lörudden
13.00 Start Sundsvall Trail 21 km (inkl elitfält) Norrvikssand
13.30 Buss Lörudden-Sundsvall
Via Norrvikssand/Njurundabommen/Kvissleby
Arena Lörudden
14.00 Buss Lörudden-Sundsvall
Via Norrvikssand/Njurundabommen/Kvissleby
Arena Lörudden
15.30 Buss Lörudden-Sundsvall
Via Norrvikssand/Njurundabommen/Kvissleby
Arena Lörudden
17.00 Buss Lörudden-Sundsvall
Via Norrvikssand/Njurundabommen/Kvissleby
Arena Lörudden
Efter tätlöpares målgång Prisutdelning Arena Lörudden

Partners

Kontaktinformation | info@sundsvalltrail.se | +46(0)76-1926060